Monika Żukowska – Dudek

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku.

Już od czasów studiów zdobywa doświadczenie zawodowe – począwszy od udziału w Poradni Prawnej przy Wydziale Prawa - Sekcja Prawa Cywilnego, poprzez pracę w kancelariach prawnych w czasie aplikacji, gdzie zdobywała doświadczenie biorąc udział w procesach sądowych, jak również w obsłudze prawnej biznesu, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.


Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, prawie administracyjnym, postępowaniu administracyjnym, obsłudze podmiotów gospodarczych.


Obecnie doświadczenie to oferuje Państwu w ramach jako wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Kołodko, Wojtacha, Żukowska - Dudek spółka cywilna.


Bezpośredni kontakt: +48 668 419 990,
e-mail: zukowskadudek@kancelaria-radca-prawny.pl

Wstecz